Helaas is mijn website momenteel nog niet online.
Dit hoop ik op zeer korte termijn te veranderen.
Tot dan kunt u contact opnemen met mij via info@sheriffav.nl.

Vriendelijke groeten,

Dick Taconis